De pensioenwet wijzigt regelmatig

"De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag 27 juni 2013 ingestemd met het omstreden pensioenplan van het kabinet."

Dit soort meldingen zag je regelmatig verschijn in de afgelopen jaren. Wij monitoren dit en krijgen direct een melding vanuit onze vakliteratuur. Wel van belang als je als werkgever een regeling hebt voor je personeel.

Indien nodig zullen wij de noodzakelijk maatregelen treffen en u hierover gaan informeren.

Controle op deze wetwijzigen zijn van groot belang. de meest ingrijpenden wijziging was wel die van de verhoging van de AOW leeftijd.

 

DGA in de pensioenwet

Om DGA in de zin van de Pensioenwet te zijn, moet de aandeelhouder tenminste 10% van de geplaatste aandelen met stemrecht van de onderneming van de werkgever hebben. Heeft de aandeelhouder bijvoorbeeld alleen aandelen zonder stemrecht, dan is hij geen DGA meer als bedoeld in de Pensioenwet. Maar heeft hij aandelen zonder stemrecht en ook 10% of meer van de aandelen met stemrecht, dan blijft hij DGA in de zin van de Pensioenwet. Het hangt dus af van de grootte van het aandelenpakket en het soort aandelen. Voldoet iemand niet meer aan de nieuwe definitie van DGA, dan valt hij net als andere werknemers onder de Pensioenwet.

 

 

"Controle op de wijzigingen van de pensioenwet, een vak op zich"

AFM-proof 

(Ook bij verlenging van contracten)

  • Huidige situatie werkgever?
  • Past de regeling bij uw sitautie als werkkgever?
  • Wat als er wijzigingen in de situatie plaatsvinden?
  • Zijn de kosten-baten te overzien? 
  • Meerdere offertes bespreken
  • Meer of minder werknemers
  • Contractsduur akkoord
  • Wel of niet verlengen

Contact 

T: 0546-898242

info@pensioenadviestwente.nl