Persoonlijk advies creëert inzicht

Heef u nog geen pensioenregeling of wilt u deze veranderen?

Na inventariseren van uw doelstellingen zal er een analyse volgen met een toetsing aan financiële haalbaarheid. Vervolgens zullen we een marktonderzoek doen naar de aanbiedingen in de markt en u hierover persoonlijk gaan adviseren.

Indien gewenst kunnen we ook de bemiddeling op ons nemen. Dit is geen natuurlijk vervolg, maar een optie.


Budget

We maken op voorhand afspraken met elkaar over kosten en de uitvoering.  Ook in maatwerksituaties zullen we een vaste afspaak maken over kosten en urenbesteding.

Communicatie

Uw werknemers worden door ons geinformeerd over de wijzigingen in de regeling.  Indien gewenst kunnen we incompany en uitleg geven over de pensioenregeling aan uw werknemers. De jaarlijkse pensioenopbouw zal door de verzekeraar worden verstrekt.

Individuele afspraken over waardeoveheveling en aanvullende regelingen in de privé sfeer (3e pijler) zullen duidelijk worden gecommuniceerd. 

Contact

T:  0546-898242

info@pensioenadviestwente.nl